Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

suful
Strumień twoich słów. Zakończony słowospadem. Z wysokości ust. Spada ciężką masą na mnie. Wiem, że wiesz, że nie śpię. Kiedy milczę, myślę.
— Miuosh - Tramwaje i gwiazdy (feat. Katarzyna Nosowska)
Reposted frompastelowe pastelowe viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE

June 20 2017

suful
9838 0fae
Reposted frompersempre persempre vianiskowo niskowo
suful
Wiem dziś jedynie tyle, że każda Twoja część we mnie musi umrzeć.
— Natalia Belcik
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaviajero viajero
suful
3858 6d96
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaviajero viajero
suful
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
suful
Proszę wybaczyć, że brak mi sił o ciebie walczyć.
— Czesław Mozil

June 21 2017

suful
Strumień twoich słów. Zakończony słowospadem. Z wysokości ust. Spada ciężką masą na mnie. Wiem, że wiesz, że nie śpię. Kiedy milczę, myślę.
— Miuosh - Tramwaje i gwiazdy (feat. Katarzyna Nosowska)
Reposted frompastelowe pastelowe viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE

June 20 2017

suful
9838 0fae
Reposted frompersempre persempre vianiskowo niskowo
suful
Wiem dziś jedynie tyle, że każda Twoja część we mnie musi umrzeć.
— Natalia Belcik
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaviajero viajero
suful
3858 6d96
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaviajero viajero
suful
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous

June 21 2017

suful
Strumień twoich słów. Zakończony słowospadem. Z wysokości ust. Spada ciężką masą na mnie. Wiem, że wiesz, że nie śpię. Kiedy milczę, myślę.
— Miuosh - Tramwaje i gwiazdy (feat. Katarzyna Nosowska)
Reposted frompastelowe pastelowe viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE

June 20 2017

suful
9838 0fae
Reposted frompersempre persempre vianiskowo niskowo
suful
Wiem dziś jedynie tyle, że każda Twoja część we mnie musi umrzeć.
— Natalia Belcik
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaviajero viajero
suful
3858 6d96
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaviajero viajero

June 21 2017

suful
Strumień twoich słów. Zakończony słowospadem. Z wysokości ust. Spada ciężką masą na mnie. Wiem, że wiesz, że nie śpię. Kiedy milczę, myślę.
— Miuosh - Tramwaje i gwiazdy (feat. Katarzyna Nosowska)
Reposted frompastelowe pastelowe viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE

June 20 2017

suful
9838 0fae
Reposted frompersempre persempre vianiskowo niskowo
suful
Wiem dziś jedynie tyle, że każda Twoja część we mnie musi umrzeć.
— Natalia Belcik
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaviajero viajero

June 21 2017

suful
Strumień twoich słów. Zakończony słowospadem. Z wysokości ust. Spada ciężką masą na mnie. Wiem, że wiesz, że nie śpię. Kiedy milczę, myślę.
— Miuosh - Tramwaje i gwiazdy (feat. Katarzyna Nosowska)
Reposted frompastelowe pastelowe viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE

June 20 2017

suful
9838 0fae
Reposted frompersempre persempre vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl