Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

suful

May 15 2017

suful
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love
suful
Obudzić swoją kobiecość, pewność siebie... i uśmiechać się w taki sposób, żeby ktoś bez mojego uśmiechu nie wyobrażał sobie życia. 

Reposted fromiamstrong iamstrong viamadadream madadream
suful
Kryzys to moment, kiedy stare przestaje działać, a nowe jeszcze nie nadeszło.
— Ewa Chodakowska
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream

May 14 2017

suful
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle vianiskowo niskowo

May 13 2017

suful
7182 ad2c 500
suful
2114 ec1b 500
"Jesteś inny, zachowuj się jak wszyscy..."
suful
Myśl o tym kto będzie cię nosił na rękach. Nie żryj na noc
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
suful
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viapurplecornflowers purplecornflowers
suful
suful
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viapurplecornflowers purplecornflowers
suful
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
suful
suful
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
suful
3714 f72b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamadadream madadream
suful
2891 d646
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamadadream madadream
suful
Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo viamadadream madadream
suful
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
suful
Nigdy nie potrafiłem zrozumieć jak można kochać jedną kobietę, a zasypiać w ramionach drugiej - nie mówię tutaj o skokach w bok których nie także nie uznaję, ale jeżeli chcemy osiągnąć to czego tak mocno pragniemy musimy włożyć w to ponadprzeciętny wysiłek. Życie to sztuka wyborów, albo biorę z życia to co najlepsze, albo wcale.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 10 2017

suful
Jesteśmy do siebie przywiązani
Przywiązaliśmy się do siebie sami
Jedna pętla my cztery ręce
W końcu sznur pęknie któreś z nas gdzieś odejdzie
Mija czas i się w końcu wszystko pieprzy
Czas rozwiązuje wiele nie tylko więzy
Reposted fromorchis orchis viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl